ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – SZCZECIN


 

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

MARON Sp. z o.o., znajdująca się w Szczecinie, proponuje wspólnotom zarządzanie nieruchomościami na poziomie zabezpieczającym jej użytkownikom spokój i bezpieczeństwo mieszkania w lokalach, oraz dobrą lokatę kapitału w nieruchomość.

W ciągu wieloletniej współpracy naszych pracowników z przedstawicielami zarządów poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych, jak i podczas codziennej pracy z materią „nieruchomość” oraz „użytkownik nieruchomości”, staramy się rozwiązywać wszystkie problemy tak, aby ich skutki były jak najmniej odczuwalne przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości.

Wykorzystując swoje wykształcenie techniczne, prawnicze oraz ekonomiczne, w każdej chwili dbamy o mienie naszych Klientów, konserwując je oraz skutecznie w nie inwestując. Na bieżąco konsultujemy swoje postępowanie z właścicielami oraz z ich przedstawicielami, niezależnie od faktu, że z dniem podpisania umowy o zarządzanie przejmujemy za nieruchomość pełną odpowiedzialność zawodową.

 

Starannie opracowanymi polisami ubezpieczeniowymi zapewniamy naszym Klientom dodatkowe bezpieczeństwo i komfort usługi. Podczas procesu zarządzania i administracji, na co dzień pilnujemy stanu technicznego i prawnego nieruchomości. W okresach rocznych podczas sprawozdań rozliczeniowych informujemy naszych Klientów o najważniejszych problemach i rozwiązaniach zastosowanych w nieruchomości.

 

W przypadku, gdy nie sprawujemy Zarządu nad nieruchomością, a jedynie działamy na mocy umowy o zarządzanie, na bieżąco współpracujemy z zarządami wspólnot w celu wypracowania najlepszych rozwiązań operacyjnych dla nieruchomości, zaspokajając jednocześnie potrzeby większości właścicieli (zgodnie z przepisami prawa).

 


ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
– ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

Spółka zarządza nieruchomościami należącymi do ponad 40 Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Szczecina i gmin ościennych, w tym powierzchnie użytkowe – mieszkalne oraz usługowe, garaże wielostanowiskowe a także drogi wewnętrzne osiedli domów jednorodzinnych.

W ramach zarządzania nieruchomościami wykonujemy prace bieżącej administracji nieruchomości, wraz z inwestowaniem w nieruchomość oraz z opracowywaniem strategii rozwoju i planami dotyczącymi robót remontowych, w tym remontów kapitalnych. Szereg Wspólnot zarządzanych i administrowanych przez MARON przeprowadziło już kompleksowe remonty swoich nieruchomości, w tym remonty elewacji, termomodernizacje, remonty dachów, klatek schodowych, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, izolacji przeciwwilgociowej budynków czy drenażu.

Wykonujemy także czynności z zakresu zarządzania najmem, w tym działaniami akwizytorskimi mającymi na celu generowanie dochodów z alternatywnego wykorzystywania części nieruchomości jak np. najem części stropodachu na cele telefonii komórkowej, wynajem części elewacji budynku pod reklamy, najem pomieszczeń należących do właścicieli wraz z pełną obsługą w tym zakresie.

Spółka prowadzi również w imieniu właścicieli nieruchomości sprawy bankowe, związane z finansowaniem nieruchomości, wielokroć udziela porad właścicielom w sprawach dotyczących zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia tego prawa w prawo własności czy dotyczących podatków od nieruchomości.

Dodatkowo dla Klientów obsługiwanych przez nas Wspólnot, uruchomiliśmy dostęp do platformy Kartoteka on-line. Za pomocą loginów i haseł, właściciele lokali mają bezpośredni podgląd do indywidualnych kont umożliwiający bieżący podgląd do naliczeń zaliczek za lokal, wszelkich rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową i Zarządcą oraz swoich płatności. Dodatkowo na stronie wspólnoty umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące bieżącego jej funkcjonowania jak obowiązujące uchwały, regulaminy rozliczeń, czy aktualne karty do głosowania. Wystarczy skorzystać ze strony –www.kartotekaonline.pl

 


ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – OFERTA

Obsługa finansowo-księgowa:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie planów gospodarczych i ich rozliczeń (w formie planów rzeczowo-finansowych) przygotowywanie naliczeń dla właścicieli zgodnie z uchwałami Wspólnoty,
 • analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o uzyskanych przez nieruchomość przychodach,
 • rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego, oraz kosztów zużytych mediów,
 • nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń lub poświadczeń właścicielom lokali,
 • przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa bankowa i pocztowa zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną:

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach,
 • nadzór nad uiszczaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych,
 • negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną,
 • minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem zarządzanych nieruchomości,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • analizowanie, doradzanie i według potrzeb, opracowywanie działania wobec dostawców usług do nieruchomości,
 • analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • zgłaszanie i organizowanie koniecznych prac konserwacyjnych oraz nadzór i egzekwowanie czynności pogotowia technicznego,
 • nadzorowanie utrzymanie porządku i czystości w części wspólnej nieruchomości budynkowej i gruntowej,
 • kontrola nad:
  - zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków oraz wywozu
  nieczystości,
 • - utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku przez
  właścicieli lokali,
  - pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji wewnętrznych w budynku,
  - usługami związanymi z eksploatacją nieruchomości,
  - usuwaniem awarii i ich skutków,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z eksploatacją zarządzanego zasobu,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości.

Obsługa techniczna w zakresie nadzoru nad drobnymi remontami bieżącymi oraz poważnymi inwestycjami.

Obsługa prawna nieruchomości:

 • Oferujemy współpracę w zakresie obsługi prawnej nieruchomości. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jako zarządcy nieruchomości i współpracy z wybraną kancelarią prawną, jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom i problemom, jakie stoją przed Właścicielami Nieruchomości. W zakres tej usługi wchodzi reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, prowadzenie spraw sądowych, windykacja, doradztwo prawne. Umowa jest zawierana ze współpracującą z nami kancelarią.

Obsługiwane przez nas nieruchomości są przez nas stale monitorowane, a wszelkie inwestycje poza rutynowymi działaniami dla nieruchomości są konsultowane z organem nadzorczym właścicieli. Do dyspozycji klientów są nasi pracownicy: – księgowi; zarządcy, administratorzy nieruchomości, pracownicy działu technicznego oraz prawnicy.

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.